Ledarskapsforum - Praktisk arbetsrätt för förmän

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

Det här är kursen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som någon gång funderat över arbetsrättens spelregler.  Vi fokuserar på att ge dig som förman eller arbetsgivare instrument för att du ska kunna sköta svåra frågor korrekt och på att smidigt sätt. Vi kommer även att gå igenom nyheterna och ändringarna som kommit i lagstiftningen under senare tid.

1 . Arbetsavtalsfrågor

 • Anställningsformer
 • Tillsvidareanställning eller visstidsanställning, hur stor flexibilitet kan man avtala om?
 • Visstidsanställningar – När? Hur ingår man avtal? Vilka fallgropar finns det?
 • Nollavtal och arbetsavtal med varierande arbetstid– möjligheter och begränsningar
 • Avtalsvillkoren som ger arbetsgivaren en smidigare hantering av arbetsförhållandet
 • Ändring av arbetsavtal
 • Lokala avtal på arbetsplatsen

2. Förändring av arbetskraftsbehovet

 • Vilka möjligheter har arbetsgivaren att anpassa sitt arbetskraftsbehov till förändrade förhållanden?
 • Vilka alternativ finns och vad innebär arbetsgivarens alternativ?
 • Hur ska man gå tillväga?
 • Praktiska tips & vanliga fallgropar
 • Rättspraxis

3 . Sjukfrånvaro 

 • Vilka regler gäller kring sjukfrånvaro och vad har arbetsgivaren/förmannen rätt att förutsätta i dessa fall?
 • Missbruk av sjukfrånvaro, hur ska du agera som arbetsgivare/förman?
 • När och i vilka fall är arbetsgivaren skyldig att betala lön?
 • Sjukdom som grund för uppsägning, hur man undviker misstag när man bedömer uppsägningsgrunden
 • Hur ska man agera på ett korrekt sätt?
 • Vad innebär omplaceringsskyldigheten och hur långt sträcker den sig? 
 • Vad innebär omskolningsskyldigheten för arbetsgivaren och hur långt sträcker den sig?
 •  Vad innebär arbetsgivarens lojalitetsplikt?

4Nyheter inom arbetsrätten– lagstiftning och praxis   

 • Vilka nyheter och ändringar finns eller är på kommande?
 • Vad innebär de planerade ändringarna för konkurrensförbud?
 • Nya arbetstidslagen – förändringen i arbetstidsuppföljningen
 • Annat aktuellt 
 • Vad innebär ändringarna praktiskt för arbetsgivaren och vad bör man observera som förman?
 • Nytt från domstolen

5. Case-club 

 • Deltagarna får i uppgift att tillsammans lösa praktiska problem. 
 • Finns det grunder för arbetsgivaren att anställa arbetstagaren i det aktuella fallet?
 • Finns det grunder för arbetsgivaren att säga upp den anställda?
 • Hur skulle ni agera som arbetsgivare?

6Advokaterna svarar på frågor från deltagarna– 1 timme

Vi har avsatt tid för att behandla, svara på och diskutera frågor från deltagarna. För att hinna behandla frågorna behöver vi få frågorna skriftligen minst en vecka på förhand. Frågorna behöver inte begränsa sig för de teman vi behandlat under dagen, utan kan röra också andra teman inom arbetsrätten. 

Om inga frågor inkommer eller om det inte finns tillräckligt med intresse för att ställa frågor, kommer vi att fokusera på den senaste tidens rättspraxis.

 

7. Ett uppföljningstillfälle på nätet (1 h) ca. två veckor efter utbildningsdagen

Du har möjlighet att fråga upp saker som mognat efter utbildningsdagen. Uppföljningstillfället sker via Teams.


 

Heidi Furu

Heidi Furu, advokat och partner i DKCO Advokatbyrå. Heidi har sedan år 2003 arbetat med arbets-, bolags-, förvaltnings- och civilrättsliga ärenden. Arbetsrättsliga frågor är det som Heidi jobbar mest med tillsammans med bolagsrättsliga frågor. Hon sköter även domstolsprocesser och tvister.

Jonna Hagström

Jonna Hagström har jobbat på DKCO i Vasa sedan 2017. Jonna är jurist, och hon jobbar huvudsakligen med arbetsrättsliga frågor, offentliga upphandlingar samt allmän avtalsjuridik.

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 03.02.2021, 09:00
 • Kursavslut: 03.02.2021, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 03.02.2021

Plats & Ort

Campus Allegro i Jakobstad

Utbildare:

 • Heidi Furu & Jonna Hagström

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

150 (exkl. moms 24%)
186 (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2019!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland