Ledarskapsforum: Bygga ledarskap, Bengt Savén

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och hela Svenskfinland. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

Förmågan att ”bygga ledarskap” ger grunden till bra samarbete och därmed till värdeskapandet i form av både "hårda och mjuka resultat" såsom lönsamhet, kvalitet och snabbhet respektive laganda, trivsel, lärande och innovation.  

Vi menar att ledarskapet är den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med verksamhetsutveckling. Systematisk förbättring med stöd av t.ex. Lean och Agile faller ofta på ledningens bristande insikter och/eller engagemang. 

Bengt Savén bygger i sin bok Bygga Ledarskap vidare på modellerna från LedarStegen för att ge dig som är chef, eller på annat sätt ledare, nya insikter och handfasta tips för att utveckla din förståelse och dina ledarbidrag. 

Under denna dag kommer vi att arbeta med förståelsen för ledarbidrag och hur man individuellt eller i lag utvecklar dom. Bengt kommer utgå från de 3 grundläggande modellerna i LedarStegen, men du behöver ingen förkunskap för att delta.

Speciell vikt läggs vid det s.k. Anpassade ledarskapet, dvs. hur man anpassar sina ledarbidrag efter individens motivation, gruppens mognad och typ av uppgiftdet senare kopplat till begreppen Lean och Agile.

Programmet riktar sig till alla, oavsett bransch, som vill utveckla sitt eget ledarskap och/eller vill hjälpa andra att växa till allt bättre ledare. Före dagen får du möjlighet att läsa en förberedande text och du kommer i samband med dagen att få ett eget exemplar av Bengts bok Bygga Ledarskap (Natur & Kultur, 2020). Varje deltagare ska efter programmet, baserat på modeller, exempel och övningar, ha fått nya insikter som kan översättas till praktisk handling direkt i det dagliga arbetet. 

Innehåll:

 • Bidragskedjan – en översikt av varför vi leder
 • Vad är viktigast för bra ledarskap
 • Hur leder jag effektivt i vardagen
 • Anpassat ledarskap
  • Individanpassat ledarskap
  • Laganpassat ledarskap
  • Uppgiftsanpassat ledarskap
 • Självledarskap
 • Att utvecklas tillsammans i ledningsgruppen
 • Summering och utvärdering

Bengt Savén

Bengt Savén adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer i näringslivet från första linjens chef, och projektledare till företagsledning. Bengt har bl.a. varit produktionsteknisk chef på ABB, produktionschef och Lean manager inom Saab samt vice VD för Denel Saab Aerostructures i Sydafrika. Han har utifrån en blandning av forsknings och industrierfarenheter, bl. inspirerat av Lean och Agile, skrivit böckerna LedarStegen och Bygga Ledarskap. Böckerna syftar till att handfast hjälpa chefer på alla nivåer att växa till bra ledare Läs mera om Bengt här www.braveship.com 

 

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 09.03.2022, 09:00
 • Kursavslut: 09.03.2022, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 09.03.2022

Plats & Ort

Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa
foto på föreläsaren

Utbildare:

 • Bengt Savén

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

180 (exkl. moms 24%)
223,20 (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland