Avloppsvattenrening - Introduktionskurs. OBS! DATUM OKLART! KURSEN FRAMFLYTTAD TILL VÅREN 2022. NYTT DATUM GES SENARE.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till alla som behöver en orienterande genomgång av avloppsvattenrening, oavsett om du jobbar i VA-branschen eller inom kommunernas / olika organisationers miljö- och hälsoskyddsverksamhet.
Kursen riktar sig också till driftpersonal på avloppsverk, driftingenjörer m.fl.

Innehåll

1. Historisk återblick
2. Avlopp, sammansättning och mängd
3. Avlopp, inverkan på recipienten
4. Samhällets krav
5. Transport av avloppsvatten
6. Grovrening
7. Sedimentering
8. Kemisk fällning
9. Biologisk rening – allmän bakgrund (mikrobiolgi)
10. Aktivslam
11. Biofilmsystem
12. Kväverening
13. Biologisk P-reduktion
14. Efterbehandling (filtrering, UV, Läkemedelsrening)
15. Slam
16. Användning av slam

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 07.04.2022, 08:00
 • Kursavslut: 08.04.2022, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 17.03.2022
OBS! OVANSTÅENDE KURSDATUM GÄLLER INTE. DATUM GES DÅ CORONALÄGET GÖR DET MÖJLIGT ATT ANLITA FÖRELÄSARE FRÅN SVERIGE. Två dagars kurs. Kl. 8-16 bägge dagarna

Plats & Ort

Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA

Utbildare:

 • Två föreläsare: 1. Carl-Johan Legetth: Tidigare konsult och nu affärsområdeschef hos Malmberg Water AB. 2. Ulf Eriksson: Konsult inom VA-området med över 40 år i branschen. Eget företag

Förfrågningar:

 • Ny kontakt utses! Mer Information i Januari 2022

Kurspris:

1.970 € I priset ingår Svenskt vattens bok ”Introduktion till Avloppsteknik” samt lunch och kaffe. Har man boken från tidigare kostar kursen 1.950 € + moms. (exkl. moms 24%)
2442,80 € I priset ingår Svenskt vattens bok ”Introduktion till Avloppsteknik” samt lunch och kaffe. (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland