Ansvarig sprängarbetsledare

Målgrupp

Kompetensbrevet för ansvarig sprängarbetsledare är nytt och bestämmelser om detta finns i den nya lagen om laddare, statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare och statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011). Ansvariga sprängarbetsledare kommer att arbeta främst i arbetsledningsuppgifter i bebodda områden. Syftet med den nya kompetensbrevsklassen är att förbättra planmässigheten och ledarskapet avseende sprängarbete framför allt i områden i vilkas närhet obehöriga vistas.

Den som söker till utbildningen för ansvarig sprängarbetsledare ska ha 1) kompetensbrev för överladdare eller 2) diplomingenjörs-, ingenjörs- eller teknikerexamen eller någon annan motsvarande examen och ska ha slutfört minst kursen för yngre laddare (examensprov behöver inte tas). För den som söker till utbildningen för ansvarig sprängarbetsledare med stöd av ingenjörsexamen eller motsvarande examen ska utbildningen innefatta samma kunskaper som i fråga om dem som fått utbildning för överladdare. Vid behov ska den sökande lämna den myndighet som beviljar kompetensbrevet en utredning om sina slutförda studier och om att dessa omfattar samma studieblock som utbildningen för överladdare.

Vid sidan av utbildning kräver kompetensbrevet för ansvarig sprängarbetsledare också arbetserfarenhet. Arbetserfarenheten ska ha förvärvats före ansökan till en kurs för ansvarig sprängarbetsledare. På så sätt ger utbildningen optimalt utbyte i och med att kompetensnivån är hög redan från början. Överladdare ska för att kunna få ett kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare ha minst 24 månaders arbetserfarenhet av sådant spräng- och brytningsarbete i bebott område som kräver överladdarkompetens. Minst tre månader av arbetserfarenheten ska bestå av spräng- och brytningsarbete ovan jord. Den som ansöker om kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare med stöd av ingenjörsexamen eller motsvarande examen ska ha minst 24 månaders erfarenhet av sådant spräng- och brytningsarbete i bebott område som förutsätter överladdarkompetens. Minst sex månader av arbetserfarenheten ska bestå av praktiskt spräng- och brytningsarbete ovan jord.

Se vidare: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160381/RAP2017-45.pdf samt 

Statsrådets förordning om säkerheten vid… 644/2011 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Innehåll

 1. Planering av brytningsarbete, förberedande arbeten, etablering av arbetsplats 8 t
 2. Försäkringar, säkerheter och kostnadsberäkning 4 t
 3. Organisering och ledning av arbetet, information och kontakter 6 t
 4. Lagstiftning 6 t
 5. Säkerhetsplanering och förhindrande av stenkast 8 t
 6. Riskbedömning, riskanalyser och miljöutredningar, vibrationer vid brytning 4 t
 7. Förhör 4 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sammanlagt 40 t

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort - om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta - Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges på adressen feedback.eduya.fi


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 07.03.2022, 08:00
 • Kursavslut: 11.03.2022, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 21.02.2022
Kl. 8-16 alla dagar. Totalt 40 h.

Plats & Ort

Gamla Vasa, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA

Utbildare:

 • Valter Fagerholm, 044-28 28 114

Förfrågningar:

 • Söderback Patrik - 0400-29 39 39 - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Valter Fagerholm - 044-28 28 114

Kurspris:

820 €. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe. 70 € tillkommer som betalas till förhörshållare. (exkl. moms 24%)
1016,80 €. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.70 € tillkommer som betalas till förhörshållare. (Inkl. moms 24%)
EduYA Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:
  FO‐nr: 2732069‐6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice
 • PAPPERSFAKTUROR:
  Edu YA Ab, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland