KURSER 2019-2020

För företag och organisationer

EduYA AB erbjuder dig och ditt företag/din organisation utbildning och utvecklingstjänster. Vi skräddarsyr tjänster som utvecklar företagets/organisationens kompetens. Hit hör till exempel analys av företagets/ organisationens utvecklingsbehov och kartläggning av personalens kompetens.

Tillsammans med er gör vi upp utbildningsplaner och vi hjälper också till med att förverkliga dem.

För att vi ska kunna betjäna dig och ditt företag/din organisation optimalt är det viktigt att era mål och framtidsplaner är klart definierade. Om så inte är fallet, börjar vi arbetet där. När målen är satta är det lättare att konkret arbeta vidare för att nå dem.