KURSER 2019-2020

Språk - Kielet

För nyanlända

Utbildning i svenska för invandrare är utformad för den som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Studerande lär sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet. Den som inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål ska få möjlighet att lära sig det.

Suomea vasta saapuneille

Suomea vasta saapuneille Suomen kielen koulutuksessa opiskellaan suomen kielen alkeet. Opiskelija opettelee suomen kieltä voidakseen kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä. Jos opiskelija ei osaa lukea tai kirjoittaa omalla äidinkielellään, hänelle tarjotaan mahdollisuus oppia sitä
Yhteyshenkilö:
Brita Brännbacka-Brunell
Språk - Kielet
info@eduya.fi
Tfn. ‭050 369 4626‬